Yritysinfo


Käyttäjäasiakkaat

Toimitilojen  käyttäjäasiakkainamme, eli vuokraavina tai ostavina asiakkaina palvelemme erityisesti PK-sektorin yrityksiä, jotka ovat monilta eri toimialoilta ja tarvitsevat muutakin kuin toimistotilaa.  Usein tämä tarkoittaa käytännössä tilakokonaisuuksia, joissa on teollisuus-, varasto-, toimisto- ja joissakin tapauksissa myymälätilaa.
Tilatarjontamme vastaa tämän asiakassegmentin muuttuviin ja yksilöllisiin tarpeisiin.

Sijoittaja-asiakkaat/kiinteistönkehittäjät

Sijoittajille ja kiinteistönomistajille PEAK GROUP tarjoaa kiinteistöalan informaatiopalveluita,
kuten markkinoiden kysyntään, tarjontaan ja potentiaaliin liittyvää informaatiota, kassavirta-analyysejä ja kohteiden taustaselvityksiä. Vahva palvelukonseptimme varmistaa omistamisen ja sijoitusratkaisujen hyvän hallinnan ja kohteille parhaan ja vakaan tuoton.
Olemme kehittäneet sijoittajan tarpeista lähtevän omistamista helpottavan kiinteistönjohtamispalvelun, jonka laajuus voidaan sopia asiakaskohtaiseksi. Kiinteistönjohtopalvelumme käsittää mm. vuokrasuhteen hoitamisen, vuokrakassavirran hallinnoinnin ja omistajan edunvalvonnan kiinteistöosakeyhtiössä.

Toimeksiantajat

Tiloja tai kokonaisia kiinteistöjä myyville, vuokraaville, rakentaville, hallinnoiville tai kehittäville yrityksille, yksityishenkilöille ja instituutioille tarjoamme markkinoinnillista kehittämis- ja myyntipalvelua. Tämä palvelumme sisältää projektin laajuudesta riippuen avustamisen projektisuunnittelussa, koko projektin kiinteistöjuridisen konsultoinnin, rakennusteknisten suunnittelijoiden ohjeistamisen sekä myynnin ja/tai vuokrauksen.  Tarvittaessa voimme tarjota koko projektin johtamispalvelun yhteistyössä asiakkaan edustajan kanssa. Toimeksianto voi myös sisältää ainoastaan myynti- ja/ tai vuokrauspalvelun (LKV).