Kehityskohde Suomenoja

 

Tänä vuonna 2019 kehitämme edelleen Suomenojaa!
Rakenteilla olevan uuden Espoonväylän varteen suunnitellaan esimerkiksi alla olevan kuvan ja KTY-asemakaavan mukainen lähes  5000 m2:n suuruinen monitoimirakennus. Tämän  lisäksi on mahdollista toteuttaa myös kaupan toimitiloja.

Finnoo-monitoimirakennus

Finnoo-monitoimirakennus

Rakenteilla oleva Espoonväylä rajoittuu kehityskohteeseen. Tien pinnan ja tontin tason korkeusero on vain 2 metriä, mikä tuo Finnoon Tallit suoraan ohiajajien silmien korkeudelle. Jo tälläkin hetkellä nykyisen Finnoontien vuorokautinen ajoneuvomäärä on Espoon kaupungin ilmoituksen mukaan noin 15.000 ajoneuvoa, ehkä enemmänkin.

Kohteen ensimmäisen osan valmistuminen on edistynyt suunnitellusti ja rakennukset valmistuvat helmikuun lopussa 2019. Kaikki huoneistot on myyty.

Maa-alue jaettu hallinnanjakosopimuksella
1. Maa-alue on jaettu kolmeen osaan, joista pienin osa on jo kehitetty.
2. Nyt suunnitteilla oleva monitoimirakennus tulee maa-alueen länsiosaan.
3. Kolmannella määräosalla on K1 Katsastajien käytössä oleva katsastusasema, polttoaineen jakeluasema ja noin 800 kem2 käyttämätöntä rakennusoikeutta.

Finnoo, asemapiirros

Hallinnanjakokartta Finnoo

Asemakaavakartta Finnoo

Asemakaavamääräykset Finnoo