Kehityskohde Palokärki

 

Palokärjen alue

Olemme olleet mukana kehittämässä tätä alunperin pääosin suuremman teollisuuden aluetta jo 1990-luvun alkupuolelta alkaen, silloin saatiin toimitilat yli 50 mikroyritykselle, ja nyt tämä Palokärjen Yrityskeskus muuttuu pääosin asuinalueeksi. Pinta-alaa uusissa suunnitelmissa on asunnoille noin 29.700 kem2 ja noin 3.500 kem2 pienyritysten toimitiloille.

Espoon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuosia hiotun asemakaavamuutoksen joulukuussa 2017, mutta sen tuleminen lainvoimaiseksi tulee päätöksestä jätetyn kahden valituksen vuoksi jonkin verran viivästymään.

Useita neuvotteluita eri kehittäjäkumppanien kanssa on käynnissä.

Kehityskohde Palokärki


Lataa tämä sivu PDF-tiedostona